Välkommen till Medveten mässa på Hjortsbergagården

FÖLJ ANVISNINGARNA FÖR PARKERING! 

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT PARKERA UPPE VID HJORTSBERGAGÅRDEN DÅ UTRYMME MÅSTE FINNAS FÖR UTRYCKNINGSFORDON.  (UNDANTAGET HANDIKAPP PARKERING.)